Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontrast: Czcionka:

MRPiPS: większe wsparcie dla WTZ i ZAZ w tym i w przyszłym roku

2019-10-28

MRPiPS zwraca uwagę, że kwota dofinansowania rocznego pobytu jednej osoby w WTZ rośnie systematycznie od 2015 r.: z 14,796 tys. zł do 18,096 tys. zł w 2019 r. W przypadku ZAZ wysokość dofinansowania podniesiono z 18,5 tys. zł do 22 tys. zł w 2019 r.

„Był to pierwszy wzrost od dekady” – podkreślił resort.

W 2020 r. dofinansowanie rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ wzrośnie do 20,496 tys. zł, w 2021 r. – do 21,696 tys. zł, a w 2022 r. i w latach następnych – do 22,896 tys. zł.

Od 1 października wzrosła także kwota dofinansowania rocznego pobytu jednej osoby w ZAZ – z 22 tys. zł do 22,75 tys. zł. Od przyszłego roku i w latach następnych wsparcie dla tych placówek wyniesie 25 tys. zł.

„Nieustannie pracujemy nad polepszeniem warunków życia osób niepełnosprawnych oraz zwiększeniem ich aktywizacji zawodowej. Wyższe dotacje dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne to krok w tym kierunku. Osoby niepełnosprawne tylko na tym skorzystają” – podkreślił wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Warsztaty terapii zajęciowej to placówki oferujące osobom z niepełnosprawnością niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Organizowane są dla nich zajęcia terapeutyczne i warsztatowe. Z kolei zakłady aktywności zawodowej to miejsca, w których osoby z niepełnosprawnością uczą się nie tylko wykonywania powierzonych im obowiązków, ale również radzenia sobie w życiu codziennym oraz współpracy z innymi osobami.

Działanie WTZ i ZAZ

Jednostki, które zamierzają utworzyć WTZ, powinny złożyć do powiatowego centrum pomocy rodzinie wniosek o dofinansowanie z PFRON kosztów utworzenia i działalności WTZ. Do wniosku należy dołączyć m.in. zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników WTZ, plan działalności warsztatu i preliminarze zarówno kosztów utworzenia warsztatu, jak i rocznych kosztów działalności. Maksymalne dofinansowanie z PFRON kosztów tworzenia WTZ wynosi 70 proc. tych kosztów, a kosztów działalności – 90 proc. tych kosztów.

W 2018 r. funkcjonowało 718 warsztatów terapii zajęciowej. Skorzystało z nich 27,5 tys. osób z niepełnosprawnością. Na ich funkcjonowanie z pieniędzy PFRON przeznaczono w ubiegłym roku łącznie 453,5 mln zł – ok. 64 mln zł więcej niż w 2015 r.

Jednostki starające się o utworzenie ZAZ powinny złożyć do marszałka województwa wniosek i zawrzeć umowę o dofinansowanie z funduszy PFRON. Maksymalna kwota dofinansowania do utworzenia ZAZ nie może przekroczyć 65 proc., a dofinansowanie funkcjonowania – 90 proc.

W końcu czerwca tego roku w 118 zakładach aktywności zawodowej pracowało 6,9 tys. osób, z czego 5,3 tys. to osoby z niepełnosprawnością. W 2018 r. PFRON przekazał na tworzenie i funkcjonowanie ZAZ 92,3 mln zł – to wzrost o ponad 11 mln zł w porównaniu do 2015 r.

źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/851132

 

Komentarze

Skomentuj

Zaloguj się lub zarejestuj

sponsor1.png

sponsor2.png

partners.png

darczyncy.png