Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontrast: Czcionka:

Do uzdrowiska z NFZ bez czekania w kolejce? W tym roku wyjechało w ten sposób ponad 2 tys. osób z niepełnosprawnością!

2019-11-07

„Sprawy dotyczące szczególnych uprawnień osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności są uregulowane w rozdziale 3 „Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej” ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)” – przypomina biuro prasowe Centrali NFZ.

„Na podstawie art. 47c świadczeniobiorcy, posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Należy jednak zaznaczyć, że przy leczeniu uzdrowiskowym przywołane uprawnienie dotyczy jedynie wyjazdu pierwszorazowego” – przypomina NFZ.

Na kolejne i następne leczenie uzdrowiskowe pacjent zostanie skierowany zgodnie z przepisami ws. kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. z 2011 r., Nr 142, poz. 835). Wynika z nich, że lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie biorąc pod uwagę okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez pacjenta ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej – nie wcześniej niż przed upływem 18 miesięcy od tej daty.

Podkreśla także, że należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia lekarz kierujący na leczenie uzdrowiskowe ocenia zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku.

- Nie wszyscy chcący leczyć się w uzdrowisku niepełnosprawni pacjenci spełniają te warunki – zaznacza przedstawiciel biura prasowego NFZ.

Kluczowe 18 miesięcy

Beata Starz-Grudzińska ze świętokrzyskiego oddziału NFZ w Kielcach również zaznacza, że osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności uprawnione są do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (w tym również na leczenie uzdrowiskowe) poza kolejnością, jednak nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia, zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową z dnia 7 lipca 2011 z póź. zm.

- Od 1 lipca 2018 r. do 30 października 2019 r. zrealizowano 571 skierowań osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Aktualnie w trakcie realizacji przebywających na leczeniu uzdrowiskowym jest 33 pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 80 osób ma potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe do realizacji jeszcze w tym roku. Na rezerwację (potwierdzenie skierowania) oczekuje obecnie 129 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – mówi Beata Starz-Grudzińska. – Dane te dotyczą jedynie pacjentów kierowanych na leczenie ze świętokrzyskiego OW NFZ w Kielcach – podkreśla.

źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/852876

Komentarze

Skomentuj

Zaloguj się lub zarejestuj

sponsor1.png

sponsor2.png

partners.png

darczyncy.png