Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontrast: Czcionka:

Dofinansowanie do wynagrodzenia

Dofinansowanie możesz dostać na pracownika niepełnosprawnego, jeżeli pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

O miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, można się starać jeżeli:

 • prowadzisz zakład pracy chronionej,
 • zatrudniasz poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • zatrudniasz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Twoim zakładzie wynosi co najmniej 6%,
 • prowadzisz działalność gospodarczą, która nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • prowadzisz działalność gospodarczą i nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • prowadzisz działalność gospodarczą i nie przekroczyłeś kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Nie możesz również mieć zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł.

 

Od 1 kwietnia 2014 roku pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej oraz pracodawcy z otwartego rynku pracy otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego:

 • znaczny stopień niepełnosprawności:
 •     ze schorzeniem specjalnym - 2 400 zł,
 •     bez schorzenia specjalnego - 1 800 zł,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności:
 •     ze schorzeniem specjalnym - 1 725 zł,
 •     bez schorzenia specjalnego - 1 125 zł,
 • lekki stopień niepełnosprawności:
 •     ze schorzeniem specjalnym - 1 050 zł,
 •     bez schorzenia specjalnego - 450 zł.

 

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek do PFRON bądź do oddziału PFRON właściwego dla siedziby Twojej firmy. Dokumenty można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej, jeżeli złożenie ich w formie elektronicznej nie jest możliwe.

Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego powinno zostać wypłacone przed dniem złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania.

 

Dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika nieprzysługuje, gdy:

 • prowadzisz działalność gospodarczą, a zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego w danym miesiącu nie powoduje u Ciebie wzrostu zatrudnienia netto ogółem pracowników niepełnosprawnych;
 • zatrudniłeś pracownika niepełnosprawnego w wyniku rozwiązania umowy z innym pracownikiem, chyba że jego umowa uległa rozwiązaniu:
  – bez wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy,
  – za wypowiedzeniem pracownika,
  – za porozumieniem stron,
  – wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  – z upływem czasu, na jaki została zawarta,
  – z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której została zawarta lub jeśli zmniejszono wymiar czasu pracy pracownika na jego wniosek;
 • pracownik ma orzeczony umiarkowany bądź lekki stopień niepełnosprawności i ma ustalone prawo do emerytury

Zapisz się na ten kurs wypełniając poniższy formularz:

Nie udało się wysłać formularza. Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
Dziękujemy za zgłoszenie się na kurs. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą w celu dokończenia procesu rejestracji na kurs.
Trwa wysyłanie formularza. Proszę poczekaj chwilę.

sponsor1.png

sponsor2.png

partners.png

darczyncy.png